Pendiri Kerajaan Singasari

Kerajaan Singasari

Kerajaan Singasari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Budha yang berdiri di Jawa Timur dan menjadi ...