Peninggalan Kerajaan Demak

Kerajaan Demak

Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang berdiri atas runtuhnya kerajaan Majapahit. Ada cerita panjang ...